Vores udgangspunkt er disruption. I dag er det et ord der desværre bruges i flæng, men det bygger på en veletableret tænkning:

Vi hjælper virksomheder med at etablere en klar vision og bryde fri af den konventionelle tænkning, som hindrer realiseringen af den.
Det gør vi ved at udfordre enhver facet af forretningen, af brand’et og af virksomhedens forståelse af sig selv – alt sammen i kontekst af både branche og kunder.
Målet er at finde frem til den idé og vision, der kan danne grundlag for kommunikationen – og engagere både kunder, medarbejdere og omverden.

I denne proces bidrager vi med ekspertise inden for strategi, branding, marketing og kommunikation – for at skabe det rette afsæt til vækst.

Ofte ser den indledende proces ud som følger:
*  De-brief med ledelsen om muligheder og målsætninger i fremtiden
*  Analyser:
–  Interviews med kunder og medarbejdere,
–  Desk research af marked og konkurrenter, samt
–  Medieanalyser
*  Workshop med ledelsen og udvalgte nøglepersoner
*  Fastlæggelse af virksomhedens DNA og brandhistorie
*  Strategisk anbefaling og opstilling af mål
*  Marketingplan (12-18 mdr.) samt anbefaling af media samt budgettering
*  Kampagneudvikling, -eksekvering og -opfølgning

Hos Catalyst bygger samarbejdet med vores kunder på nærvær og tillid. Vi ønsker at arbejde med virksomheder, hvor vi er tæt på hverdagen og på beslutningsprocesserne. Så tilføjer vi nemlig mest mulig værdi.

Derfor er vi gerne et par dage i virksomheden om måneden. Det gør det muligt at ‘artikulere’ virksomheden endnu skarpere, samt at stille de rette kritiske spørgsmål til fremtiden.

Vi sætter også et arbejdshold omkring vores kunde. Holdet består af kerne-teamet fra Catalyst samt dem fra vores netværk, som vi erfaringsmæssigt ved passer bedst til opgaven.
Vi agerer altid omkostningseffektivt, idet vi afsætter de rette ressourcer til de specifikke opgaver, hverken mere eller mindre – og naturligvis efter aftale med kunden.