‘Change is the only constant’

I større virksomheder hersker andre spilleregler og dynamikker end i mindre. At skabe innovation og manøvrere projekter gennem sådanne organisationer er en udfordring. Men det er samtidig en nødvendighed konstant at forholde sig til stadig mere foranderlig verden. Det kræver indsigt og erfaring.
Hos Catalyst har vi været disse processer igennem mange gange; fra forretningsudvikling over strategiimplementering – til internationale og regionale kampagner.

Ser vi på finansielle virksomheder, så har de ofte en vis størrelse, men dertil kommer, at de befinder sig i et stærkt reguleret marked – med mange interessenter – herunder også de politiske. Banker & sparekasser, kreditforeninger, pensions- og forsikringsselskaber – alle navigerer de i et farvand, der påvirkes af politik, presse, internationale strømninger, ejerinteresser og en skarp konkurrence. Det kræver en dynamisk forretningsstrategi samt en solid kommunikativ indsats at være konkurrencedygtig.