Et brands rolle er at skabe tillid og tryghed

Vi lever i en tid, hvor flere og flere ydelser og services fra f.eks. forsikringsselskaber, flyselskaber, offentlige institutioner og pengeinstitutter bliver automatiseret. Det betyder, at vores nærmeste og stærkeste relation til alle disse virksomheder bliver styret ene og alene af deres brand og renommé, hvorfor branding og kommunikation får en langt større rolle i fremtiden.

Den menneskelige relation reduceres mange steder i takt med selvbetjeningen vinder frem. Det udfordrer loyaliteten og stiller nye krav til brand behaviour for mange virksomheder i en grad som aldrig set før.Skærmbillede 2017-03-13 kl. 07.07.17

B2C-brands spiller afgørende rolle i at skabe tillid og tryghed hos konsumenten. Når markedsledende brands formår at holde deres positioner år efter år har det sin baggrund i, at de optræder ikke alene som de mest tillidsvækkende brands, men også formår at skabe en stærk emotionel forbindelse til konsumenten, hvorved der også skabes præferencer.

Men en relation gør det ikke alene. Forbrugeren forventer også fornyelse og innovation, så et brand skal også evne at optræde trendsættende og relevant med såvel produkter som ydelser.

Herved holder man forbrugerens nysgerrighed og føjer referencer til dennes selvbillede og hjælper til sikre, at det er netop éns eget brand som forbrugeren rækker ud efter på supermarkedets hylder.